O targach

Targi mają na celu zapoznanie uczniów szkół podstawowych i młodzież szkół ponadpodstawowych z ofertą edukacyjną wraz z możliwościami dalszego kształcenia, podjęcia pracy i rozwoju. Oferta targowa kierowana jest do osób zainteresowanych kształceniem na różnych szczeblach nauczania oraz do osób chcących podjąć lub zmienić pracę.

Targi organizowane są nieprzerwanie od 2003 roku i od początku cieszą się rosnącym zainteresowaniem zarówno wystawców jak i zwiedzających. Stale poszerzana oferta wystawiennicza oraz imprez towarzyszących, rosnące grono wystawców z całego kraju sprzyjają rozwojowi i podnoszeniu rangi targów.

XVIII Targi Edukacyjne ABSOLWENT 2020 odbędą się w 2 miastach:

Gorzów Wielkopolski – 3 marca 2020 r. (wtorek)

Zielona Góra – 10 marca 2020 r. (wtorek)

Podczas targów prezentowana jest szeroka gama ofert:  

Edukacyjne:

 • szkoły wyższe, politechniki, uniwersytety, prezentujące programy studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych, kursów, szkoleń
 • szkoły policealne, pomaturalne, ośrodki i instytucje szkoleniowe
 • szkoły ponadgimnazjalne: licea, technika i szkoły zawodowe
 • szkoły językowe, ośrodki językowe, certyfikacyjne, kulturalne
 • instytucje i fundacje

Pracy:

 • firmy poszukujące pracowników
 • biura karier uczelni wyższych
 • agencje pracy, pośrednictwa i doradztwa personalnego
 • urzędy i instytucje rynku pracy

Form spędzania czasu wolnego i kształtowania zainteresowań:

 • firmy i instytucje prezentujące formy spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań
 • banki
 • firmy ubezpieczeniowe
 • biura podróży
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • i inne których oferta adresowana jest do młodego pokolenia

Tradycją targów jest przyznawanie wystawcom prestiżowych statuetek ABSOLWENT.